Om Websiten Daniels 70:e Vecka

Denna Bibelstudie om Daniels 70:e vecka delar min berättelse och behovet av att avslöja bedrägeriet med de 70 veckorna i Daniels profetia.

Mycket av informationen på den här webbplatsen har undervisats av de stora teologerna under 1800 år, och det är bara under de senaste århundradena som Messias kyrka har förlorat sanningen om profetiornas uppfyllelse.

I 2 Timoteusbrevet 4:3-4 varnade Paulus oss: “Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Fram till för några år sedan trodde jag helt enkelt vad mina pastorer hade lärt mig om sluttiden.

Vad de undervisade låg i linje med vad min John MacArthur Studiebibel säger, som låg i linje med vad jag hör populära pastorer som David Jeremiah och Chuck Swindoll undervisa.

De har varit på seminarium, så de visste säkert de riktiga förklaringarna till profetian.

Det var ingen anledning att tvivla på dem …

Fram till den dag då den Helige Ande ledde mig på en resa som avslöjade hur Bibeln förklarar profetiors uppfyllelse, vilket strider mot mycket av vad som pastorer undervisar idag.

Anden lade på mitt hjärta att leta efter teologer som inte hade blivit korrumperade av alla bedrägerier, som verkligen har slagit rot under det senaste århundradet.

Det bästa verktyget som Anden lagt i min väg är SwordSearcher Bibel mjukvaran, eftersom den ger mig enkel tillgång till bibelkommentarer från Bibelforskarna från 1700 och 1800-talet, till exempel:

  • Albert Barnes ‘Anteckningar om det Nya och Gamla Testamentet.
  • John Calvins kommentarer.
  • Adam Clarkes kommentar till Bibeln.
  • Kommentar från 1599 års upplaga av Genèvebibeln.
  • John Gills Exposition av hela Bibeln.
  • Jamieson-Fausset-Brown Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible.
  • Matthew Henry Kommentar till Hela Bibeln.
  • Matthew Poole Kommentar till den Heliga Bibeln.
  • John Wesleys Bibelnoter.

Jag är välsignad att stå på dessa stora teologers axlar, som har lärt mig så mycket om Skriften.

Du kan hitta några av deras kommentarer på www.studylight.org/com/ men SwordSearcher låter dig snabbt läsa igenom alla kommentarer om en viss passage. Och det ger dig Strongs ordlista, en bibelordlista och mycket mer.

Andra människor som Anden har lagt i mitt liv under de senaste åren är:

Henry Grattan Guinness, som skrev Romanism and the Reformation: From the Standpoint of Prophecy som ger förklaringen till profetiorna i Daniel, i 2 Tessalonikerbrevet 2, i Johannesbrevet och Uppenbarelseboken. Det är en utmärkt studie som avslöjar det Heliga Romerska Riket och dess är roll i sista tidens Bibliska profetior. Klicka här för att läsa den online.

Ralph Woodrows bok Great Prophecies Of The Bible täcker Kristi återkomst, Matteus 24, Daniels 70-veckor och antikrist. Mycket rekommenderad läsning!

Pastor Samuel Pestes, som skrev “The Stonecutter’s Bride “, “Ancient Nation’s Rise to Strike Again ” och “Abraham’s Message To The 21st Century“; Pastor Sam har haft stor inverkan på mina trosuppfattning om Daniels profetia om de 70-veckorna och Jesu nya förbund som uppfyllandet av det eviga förbund som Gud gjorde med Abraham.

Pastor Steve Wohlberg. Steve är en Sjundedags Adventist och även om jag inte håller med om vissa SDA-övertygelser, är hans lärdomar om Sista Tidens Villfarelser om Uppryckandet, Vedermödan, antikrist och Israel Bibliskt sunda.

Phillip Mauros studie “The 70 weeks and the great tribulation” lärde mig så mycket om uppfyllandet av profetian om Daniels 70 veckor, profetian i Daniel 11 och 12 och Messias Predikan på Olivberget.

Jag har spenderat många hundra timmar genom att läsa igenom många böcker och kommentarer, lyssnat på många ljudfiler och titta på många videoklipp.

Vissa bibelkommentarer, till exempel från John Gill, är extremt detaljerade och långa.

De flesta människor är för upptagna att läsa dessa böcker och titta på videofilmerna, så Anden använder mig för att göra förklaringarna mer koncisa och lätta att läsa.

Så vem är då jag och vad ger mig befogenhet att lära ut dessa saker?

Jag är inte en preterist, som är någon som tror att all profetia blev uppfylld under det första århundradet.

Jag tror att profetiorna i Daniel 9, Daniel 12, Matteus 24 och andra som relaterar till Judar under Messias dagar; uppfylldes under det första århundradet, eftersom dessa profetior handlade om dem.

Jag har en kyrkohistorisk uppfattning, som nästan varje troende före 1800-talet, och tror att hela Uppenbarelseboken har hållit på att bli uppfylld sen den skrevs och kommer inte att slutföras förrän Messias återvänder.

Jag är inte Sjundedagsadventist, även om jag har lärt mig en del från några SDA-lärare som noggrant studerar profetior.

Tyvärr lär de flesta Protestantiska pastorer den futuristiska synen på profetian, vilket är ett bedrägeri från fienden.

Jag var välsignad att växa upp i en Kristen familj och deltog i Baptistkyrkor under första delen av mitt liv. Jag blev välsignad av vers-för-vers studierna vid flera Calvary Chapel kyrkor.

Tyvärr är de flesta kyrkor döttrar till den Romerska skökan, och mycket av deras lära strider mot Skriften. så jag är inte längre en del av en formell Kyrka. Jag kallar mig inte ens Kristen längre.

Jag har inte varit på seminarium eller Bibelskolor.

Jag är helt enkelt ett barn till den Högste, som har Skrifterna som min guide och Elohims Ande som min lärare.

Jag har vigt mitt liv till att lära och undervisa Elohims sanning om profetian, och jag arbetar heltid i detta ämbete.

Jag tror att Anden ger mig många insikter eftersom jag hungrar efter att lära känna sanning, så att vår Fader förhärligas och fienden blir besegrad.

Ordspråksboken 2:1-5 säger: “Min son, om du tar emot mina ord och bevarar mina bud inom dig 2 så att ditt öra lyssnar till visheten och du böjer ditt hjärta till klokheten, 3 ja, om du ropar efter insikten och höjer din röst efter klokheten, 4 om du söker den som silver och letar efter den som efter skatter, 5 då ska du förstå vad det är att vörda Herren och finna kunskapen om Gud.

KJV: “My son, if you accept my words, And treasure up my commands with you, So that you make your ear attend to wisdom, Incline your heart to understanding; For if you cry for discernment, Lift up your voice for understanding, If you seek her as silver, And search for her as hidden treasures, Then you would understand the fear of יהוה YaHUaH, And find the knowledge of Elohim.

Den versen ger en uppfattning om den Bibelversion som jag använder i dessa studier, eftersom du kan se att den har Faderns förbundsnamn, i stället för det generiska namnet Gud.

Även om jag föredrar den litterära översättningen i ISR 98 som har Faderns och Sonens förbundsnamn, Yahuah och Yahusha; Jag använde King James Bibeln i dessa studier, eftersom det är en bokstavlig översättning som de flesta människor känner till.

Profetisk uppföljning är ganska “rätt fram” och lätt att förstå, men det är alla de bedrägerier som fienden har skapat som gör det svårt att se sanningen.

Min vän, jag uppmuntrar dig att ha samma sinne som de i Berea (Apg 17:10-15) och söka förstå dessa saker, lita inte enbart på mig, försök inte försvara en position, sök bara sanningen.

Förrän kyrkan förstår det stora bedrägeri som har förblindat henne, kan hon inte slåss för att övervinna fienden i kraften av Jesu Ord.

Mitt hjärta krossas eftersom människor har blivit så lurade och inte har aning om hur framtiden kommer att utspela sig, så de är som de ovisa jungfrurna som var oförberedda för Kristi återkomst.

Jag fäller tårar för präster och pastorer, som omedvetet undervisar Antikrists profetiska begrepp, för de kommer att hållas ansvariga för att vilseleda sina flock.

Jag ber i Yahushas (Jesu) kraft att han kommer att ge dig ögonsalva så att Du kan se sanningen.

I Hans kärlek,

David Nikao

Print Friendly, PDF & Email