Daniels 70:e Vecka I Sluttiden Är Ologisk

Denna Bibelstudie om Daniels 70:e vecka kommer att fokusera på de ologiska lärorna om Daniels 70:e vecka.

Efter 1800 års korrekt teologi om profetian om Daniels 70:e vecka, från vördade forskare som John Wycliffe, William Tyndale, John Calvin, Martin Luther, Matthew Henry, Adam Clarke, Albert Barnes och många andra …

Har Dagens pastorer kastat logiken ut genom fönstret.

De lär att endast 483 år av Faderns 490 åriga profetia har blivit uppfyllda; att det finns en 1986+ års tidsgap; och sedan en avslutande 7-årig vedermöda, som slutligen uppfyller profetian.

Så det innebär att det hittills har tagit Honom 2 476 år för att uppfylla sin egen 490 åriga profetia.

Vilken sorts Gud undervisar dessa pastorer oss om?

Endast en svag gud kan inte uppfylla sin egen profetia i tid.

Och logiken säger att om en 490-årig profetia inte uppfylls på 490 år är profetian ogiltig.

Naturligtvis är den Högste Fadern inte en förvirrande Gud, utan Han uppfyllde sin profetia i tid.

Studien om Den 70:e veckans förbund i Daniel

ogiltigförklarade i grunden, en framtida 7-årig vedermödoperiod, eftersom det visar att förbundet är från Messias, inte en antikrist i sluttiden.

För att se hur ologiskt det är att lägga in ett 1986 årigt tidsgap i en 490 års profetia, överväg följande:

Daniels profetia om den 70:e veckan handlar om Judarna, inte om världens slut.

När du läser det nionde kapitlet i Daniel börjar det med att Daniel, som med allvar och  ödmjukhet inför Fadern ber en bön.

Han erkänner/bekänner sitt folks synd och avfällighet.

Han förklarar att Fadern är rättfärdig och rättvis i Sitt handlande med straff.

Och han bad till Fadern att återställa sitt folk (Judarna), eftersom deras 70 åriga fångenskap i Babylon nästan var över.

Under fångenskapen förblev en rest av Judarna trogna mot Fadern, men majoriteten ångrade inte sina vägval. Daniel medlade, bad Fadern att förlåta dem och ge dem en chans att återvända till Jerusalem och försonas med Honom.

Han bad inte om uppenbarelse om sluttiden.

Sammanhanget i Daniels profetia om den 70:e veckan handlar om Judarna och deras frisläppande från den Babyloniska fångenskapen. Fadern gav dem en sista chans att ångra sig, försona sig och förbereda sig för deras kommande Messias; innan han tar bort riket och välsignelserna från dem.

Detta handlar inte om sluttiderna, så profetior om sista tiden ska INTE tillämpas på det.

Det är inte meningsfullt att tillämpa den 70:e veckan i Daniels profetia på alla i världen.

Ängeln Gabriel sa att profetian handlar om att Judarna släpps från fångenskap, ombyggnaden av templet i Jerusalem och förberedelserna för deras Messias.

Daniel 9:24 säger “Sjuttio veckor (490 profetiska år) är bestämda över ditt folk och över din heliga stad (Jerusalem).”

De 70 veckorna var uppfyllda mellan 457 f.Kr. till 34 e.Kr., så det har ingenting att göra med en antikrist i sluttiden som försöker kontrollera hela världen.

Profetian var endast för Daniels folk, Judarna; inte till hedningar eller andra nationer.

Det är en 490-årig profetia, inte en profetia för (483 + 1,986 + 7) år.

Hela profetian av Daniel 9:24-27 täcker en period av 490 år. Fråga dig själv…

Om Gud ger en profetia för en 490-årig tidsperiod, hur lång tid tar det honom att uppfylla den

Naturligtvis är svaret 490 år, annars är det inte en 490-årig profetia. Och om den inte blev uppfylld på 490 år, då den ogiltig.

Mot alla logik säger dagens lärare att Fadern endast uppfyllde 483 år av Sin profetia, och att det finns ett tidsgap på 1,986+ år innan de sista 7 åren kommer att uppfyllas, som sluttidens 7 åriga vedermödoperiod.

Det har aldrig varit ett prejudikat där Fadern gav en tidslinje och inte uppfyllde den med den tilldelade tiden.

Alla Bibliska referenser till tiden ligger i följd: 40 dagar och 40 nätter (se 1 Mosebok 7:4), 400 år i Egypten (se 1 Mosebok 15:13), 70 års fångenskap (se Daniel 9:2), etc.

Logiken kräver att vi ser hur Fadern uppfyllde profetiorna under den tilldelade tiden.

Vilken vecka kommer efter den 69:e veckan?

Logiken kräver att den 70:e veckan följer omedelbart efter den 69:e veckan. Om den inte gör det, hur kan den överhuvudtaget kallas den 70:e veckan!

Dagens lärare säger att efter den 69:e veckan stannade den profetiska klockan, och att den inte börjar ticka igen, förrän i sluttiden, på Daniels 70:e vecka, när den 7-åriga vedermödoperioden börjar.

Det enormt stora problemet med den logiken är att det inte finns några tidsgap som nämns, är underförstådda eller ens antyds, någonstans i profetian.

De säger att händelserna under de sista 7 åren av den 490 åriga profetian inte blev uppfyllda, därför spekulerar de att det måste ligga i framtiden.

Eftersom logiken kräver att “sjuttio veckor” hänvisar till ett på varandra följande block av tid (sjuttio  sekventiella veckor), måste vi söka i skrifterna och hänvisa till historiska texter för att se hur Fadern uppfyllde profetian under den tilldelade tiden.

Många av dagens lärare säger att Messias dödades omedelbart efter den 69:e veckan, och att 70:e veckan aldrig började.

Fråga dig själv, hur länge varade Messias verksamhetstid?

Var det inte 3 ½ år, vilket bekräftades av Johannes evangelium, som Messias gick till Påskfesten för sista gången för att dö.

Efter den 69:e veckan smordes Messias vid Hans dop och sedan utropade Han sig som Judarnas Messias i templet när han läste från Jesajas bok.

Sedan verkade Messias under 3 ½ år.

Hans död inträffade halvvägs genom den 7-åriga perioden, som uppfyllde Daniel 9:27, som säger att i mitten av de sju åren skulle offren upphöra.

Messias blodsoffer som det obefläckade Lammet uppfyllde Elohims lag, avslutade Sinai-förbundet, vilket ledde till att förlåten i templet revs mitt itu och avslutade behovet av tempeloffer.

Under den sista halvan av Daniels 70:e vecka, predikade lärjungarna Evangeliet för Judarna.

Messias och hans lärjungar verkade i första hand i Israels hus under 3,5 år, eftersom det mesta av deras tid tillbringades i Galileen, inte Jerusalem.

Efter hans död verkade Messias lärjungar primärt i Jerusalem i Judas hus under 3,5 år.

Detta uppfyller löftet i Jeremia 31:31, “Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus,”

Den 7-åriga perioden slutade när Stefanus predikade Evangeliet för de Judiska ledarna och höll dem ansvariga för deras utlovade Messias död.

Judarnas ledare svarade genom att stena Stefanus till döds och uppfyllde därmed Messias profetia i Matteus 23:34-35.

Då kallades Paulus till att vara hedningarnas apostel, och Filippus fick veta att han skulle predika för nationerna. Detta uppfyllde Jesajas profetia att Messias ljus skulle lysa och frälsning skulle erbjudas till alla jordens nationer.

Som straff för Judarna som dödade Messias profeter, sa Han till Judarna att alla profeternas rättfärdiga blod skulle komma över deras generation. Detta blev uppfyllt år 70 e.Kr. när folket till en furste, Titus, den Romerska armén, orsakade 1,1 miljoner judars död.

Är det logiskt att nämna Messias död, och antikrists ankomst, i sluttiden i samma vers?

Vers 26 nämner Messias som kommer att dödas och fursten som kommer att komma.

Dagens pastorer säger att “fursten” är en antikrist i sluttiden.

Att antyda att Messias död och antikrists ankomst i sluttiden i samma vers är inte logiskt.

Att nämna Messias död och den kommande fursten (Titus) som skulle förgöra de som fick Messias korsfäst, är helt logiskt.

Den 70:e veckan i Daniels profetia nämner inte byggandet av ett tredje tempel.

Många pastorer lär att en antikrist i sluttiden kommer att vanhelga ett tredje tempel.

Daniel profetia om de 70 veckorna beskriver ombyggnaden av det andra templet, men nämner inte byggandet av ett tredje tempel.

Att antyda att profetian talar om en antikrist i sluttiden i ett tredje tempel är ologiskt.

Pastorer använder 2 Tessalonikerbrevet. 2:3-4 för att rättfärdiga behovet av ett tredje tempel, men  studien Antichrist In The Temple Deception  avslöjar att det syftar på det andliga templet som består av Kristi efterföljare, den sanna kyrkan; inte ett fysiskt tempel.

Läs Daniel 9:24-27 och fråga dig själv:

  • Omnämns det ett tidsgap på 2000 år mellan vecka 69 och vecka 70?
  • Använder det ordet “antikrist”?
  • Anger det att en antikrist kommer att sluta ett fredsavtal med Israel?
  • Talas det om en återuppbyggnad av ett tredje tempel i sluttiden?
  • Nämnde avsnittet en antikrist som kommer att förkunna att han är gud?
  • Används ordet “vedermöda”?
  • Nämnde avsnittet ett Kyrkans uppryckande?

Svaret är NEJ

Så varför skiljer lärare felaktigt de sista 7 åren från de första 483?

Eftersom de inte förstår att det var helt uppfyllt, så spekulerar de så att det måste ligga i framtiden.

Och eftersom Satan har lurat människor, så att de inte förstår tecknen för Messias andra tillkomst, precis som Judarna på Messias tid inte förstod första ankomsten.

Eftersom Daniels 70:e vecka har blivit uppfylld, grundar sig konceptet med begreppet, 7-årig vedermöda med en antikrist i ett återuppbyggt Judiskt tempel, på ogiltiga grunder!

Med tanke på att de flesta kristna har blivit (vilse)ledda till att tro på ett uppryckande före vedermödan följt av 7 år av vedermöda för dem som lämnas kvar …

Det lämnar de flesta kristna bedrövligt bedragna om vad som sedan händer i profetian om sista tiden, och det lämnar dem oförberedda att möta odjursystemet när det för världen in i sin nya världsordning, där alla kommer att tvingas böja knä och dyrka odjuret … eller dö.

I Matteus 24:24 sade Messias “Falska messiasgestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.”

I 2 Timoteusbrevet 4:3-4 varnade Paulus oss: “Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. 4 De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”

Daniel 9:26-27 förutsade förstörelsen av Jerusalem och templet.

Det finns inget omnämnande någonstans i Bibeln om en antikrist som gör ett fredsavtal med Israel eller att förstöra templet och Jerusalem.

Men historien bekräftar att folket till fursten, Titus, den Romerska armén, faktiskt omringade staden som Messias varnade i Lukas 21, och de ödelade staden och templet.

Att säga att Daniels 70:e vecka inte har uppfyllts antyder att Fadern inte fullföljde sitt löfte att förgöra Judarna och deras tempel om de inte accepterade sin utlovade Messias.

Messias sade i sin liknelse om de onda vinodlarna i Matteus 21, att de ogudaktiga vinodlarna som dödade jordägarnas tjänare och Hans son skulle dödas, och landet ges till en annan för att bära dess frukt.

Messias sade i sin liknelse om bröllopsfesten i Matteus 22, att Fadern bjudit Judarna att vara gifta med Hans Son om de accepterade Hans erbjudande om frälsning. Men de vägrade och de dödade Hans tjänare. Och när Kungen hörde det blev Han rasande. Och Han sände ut sina arméer, ödelade dessa mördare och brände upp deras stad.

Dessa liknelser är inte bara historier, de var profetior till Judarna, att de skulle dödas om de avvisade Honom som Messias.

I Matteus 24 beskrev Messias den stora vedermödan som skulle äga rum när den Romerska armén omringade staden. Historiker bekräftar att det blev hungersnöd och farsoter och krig och falska profeter som sa till Judarna att det skulle ordna sig.

Messias sa till lärjungarna att när de såg förödelsens styggelse, som Lukas 21 säger oss är armén som omringar det heliga Jerusalem, då skulle de fly till bergen.

1,1 miljoner Judar dog av svält, sjukdom, inbördeskrig, av korsfästelse och av det Romerska svärdet.

Det finns inga dokumenterade dödsfall hos några Kristna, folk från Israels hus och Judas hus som accepterade Messias, eftersom de såg tecknet och flydde staden med Faderns beskydd.

Att säga att Daniels 70:e vecka inte har uppfyllts är att avlägsna det Judiska folkets slutgiltiga ödeläggelse.

Att ta bort Messias verksamhet från den 70:e veckan är att ta bort den exakta tidpunkten som bevisade att han är Messias.

David Nikao

Nästa Bibelstudie om Daniels 70:e vecka:  Hur Spreds surdegen med Daniels 70:e vecka

Print Friendly, PDF & Email